HERFELINGEN treurt om het overlijden van Joris Vansnick

Na een lang, zorgzaam en arbeidzaam leven is Joris Vansnick  vrijdag 3 november thuis liefdevol omringd overleden. Hij werd geboren op 2 februari 1924. Op 91 dagen na zou hij een eeuweling geworden zijn. Door zijn overlijden verloor groot-Herne op die dag zijn derde oudste inwoner.

De uitvaartdienst zal opgedragen worden in de Sint-Niklaaskerk te Herfelingen op zaterdag 11 november om 12u30. Na de uitvaartdienst wordt hij ten grave gedragen op het kerkhof van Herfelingen waar hij verder zal rusten bij zijn echtgenote Majella Paternoster die amper een jaar geleden overleed. Joris is de vader van Marie-Paule (en Herman), Anne (en Rudi) en Ludo (en Griet), en de grootvader van Britt en Wout.

Joris den bakker

‘Joris den bakker’ zo was hij sinds jaar en dag gekend in en rond Herfelingen. In 1955 nam hij de bakkerij aan de kerk van Herfelingen over van zijn ouders Louis en Marie en zijn broer Maurice om ze in 1989 op zijn beurt over te dragen aan zijn zoon Ludo.

Bakker zijn was voor Joris zijn alles. Maar niettegenstaande de vele nachten die hij doorbracht in de bakkerij was hij vooral ook een zorgzame en echte pater familias. Actief als lid of als bestuurslid deelnemen aan het lokaal verenigingsleven was voor hem praktisch en haast onmogelijk. Dat betekende niet dat hij de vele verenigingen uit de regio geen goed hart toedroeg. Zijn leuze was dan ook ‘ik ben een bakker voor alle verenigingen’. Ook zijn vrouw Majella was een beetje ‘dorpsbakker’. Ook zij wist haar leven perfect op te delen tussen haar gezin en de bakkerij.

Toen Joris op zijn 65ste met pensioen ging was het dagelijks stramien van ‘tafel-zetel-bed’ beslist niet aan hem besteed. Vele jaren bleef hij voor de bakkerij zoveel hij kon een vaste en betrouwbare hulpkracht.

Maar ook de leeftijd eiste op termijn zijn tol en voor Joris vertaalde die tol zich vooral in de onomkeerbare achteruitgang van zijn zicht. De laatste jaren waren voor hem dan ook ‘rustige’ jaren. Hij was er zich terdege van bewust dat hij binnenkort een eeuweling zou geworden zijn maar ook daarover maakte hij zich helemaal niet druk.  

Online condoleren kan via www.begrafenissen-luypaert.be

Dit nieuwsbericht delen: