GOOIK – Sint-Hubertusviering op de Woestijn verdient meer belangstelling

Op 3 november of de zondag die er op volgt wordt de herdenking van de heiligverklaring van Sint-Hubertus in vele middens gevierd. Aan de Woestijnkapel gaat die traditie terug naar vele decennia. De jongste jaren is het een co-organisatie met enerzijds het lokaal bestuur en anderzijds de vzw Actigo. Tijdens de  viering met een eucharistieviering voorgegaan door diaken Stefaan Seghers wordt het brood gezegend, gevolgd door de zegening van de dieren. De broodjes gezegend in de naam van de heilige zijn kenmerkend voor zijn cultus. Die geplogenheden zijn bedoeld om via Sint-Hubertus zowel voor mens als dier bescherming tegen ziekte en onheil in te roepen.

Beschermheilige

Sint-Hubertus wordt speciaal aangeroepen tegen hondsdolheid. Hij wordt vooral aanbeden als de beschermheilige van het Ardense volk, de jagers en de boswachters. Veel kerken, kapellen, kloosters en scholen zijn naar hem genoemd. Sint-Hubertus leefde van het jaar 655 tot 727 en was bisschop van Maastricht en Luik.

Ruiters te paard trokken in groep van de oude atletiekpiste Houteman naar de Woestijnkapel. Paarden, honden en hun eigenaars waren er welkom. Volgens ‘habitués’ kende ook de St-Hubertusviering op de Woestijn betere tijden. Jaren geleden was de viering nog een topevenement voor de vele ruiterverenigingen uit de wijde regio. Van de honderden ruiters van weleer waren en nu nog een amper een twintigtal aanwezig.

Woestijnkapel  

Volgens geschiedkundige informatie zou de Woestijnkapel er gekomen zijn in de 13e eeuw, toen de honden van een schaapsherder bij het omwoelen van de grond een geel koperen kruisbeeld vonden. Het kruis, dat in circa 1280 moet zijn vervaardigd, werd al snel het onderwerp van verering. Zo komt de Woestijnkapel ook aan zijn tweede naam : de kapel van het Heilig Kruis.  De naam ‘woestijn’ komt van ‘wastijn’, een onbebouwde woestenij zoals deze streek er ook blijkbaar destijds uitzag. De Woestijnkapel is, samen met de onmiddellijke omgeving, sedert meer dan vijftig jaar geklasseerd.

Na de wijding trakteerde de gemeente op een receptie, een welgekomen gelegenheid om te socialiseren. Alle activiteiten op de feestweide werden opgeluisterd door hoorngeschal van de Jachthoornblazers Rallye Sint-Veraan uit Lembeek. Na de viering konden geïnteresseerden nog starten voor een wandeling langs een aangepast parkoers voor zowel honden en baasjes als ruiters te paard.

Dit nieuwsbericht delen: