HERNE – Funerarium Luypaert zette met Allerheiligen voor de eerste keer herdenkingsmomenten op

Of er nu sprake is van een kerkelijke eredienst of van een burgerlijke uitvaart, met Allerheiligen worden naar eeuwenoude traditie alle overledenen herdacht. Afscheid van een naaste nemen blijft immers een intens moment in ieders leven. Voor de eerste keer werden er nu ook in het funerarium Luypaert aan de Scherpstraat 15 in Herne herdenkingsmomenten opgezet. Daar werden in die zin twee ingetogen troostmomenten voorzien voor de overledenen van het afgelopen jaar. Zo was er een christelijk gebedsmoment met priester Serge De Cauwer en een burgerlijk bezinningsmoment met Rudi Deslachmuylder.

Wijziging in de kerkelijke traditie

Allerheiligen en Allerzielen houden nog altijd tradities in waarbij het kerkhofbezoek beslist nog de meeste aandacht opeist. Een kerkhof wordt wel nog altijd grotendeels geassocieerd met een kerkelijke eredienst in een kerk gevolgd door een klassieke begraving. Die kerkelijke traditie is de jongste jaren evenwel aan het muteren. Een kerkelijke uitvaart met een voorganger van de Rooms-Katholieke kerk is enkel maar mogelijk in een kerkgebouw. Velen kiezen echter de jongste tijd meer en meer voor een ceremonieel in ofwel een crematorium ofwel in het funerarium van de begrafenisondernemer. Hier spreekt men dan van een kerkelijke of een burgerlijke uitvaart met dien verstande dat kerkelijk enkel een zegening veronderstelt van het stoffelijk overschot.

Eigen stempel drukken

Het funerarium Luypaert met haar vestigingen in Herne en in Gooik is een familiebedrijf met al meer dan drie generaties ervaring in uitvaartrituelen. De touwtjes zijn in de handen van Nancy, haar zoon Geoffrey en zijn partner Laurinne. Nancy Luypaert: “Onze aula werd gebouwd in 2008 en jaar na jaar ervaren wij dat meer en meer mensen kiezen voor een ‘uitvaart’ die niet langer – zoals de traditie het wil – via de kerk gebeurt. Als ik onze diensten nakijk dan vragen de nabestaanden nog slechts 3 keer op 10 een begrafenis in de kerk. In de 7 overige gevallen buiten de kerk wordt er dan in nagenoeg 5 gevallen gekozen voor een katholieke plechtigheid en in 2 resterende gevallen voor een burgerlijke dienst.  Niet alleen de populariteit van de crematies heeft hier de hand in. Ook de mentaliteitsverandering speelt mee. Verlies blijft verlies en verdriet blijft verdriet maar velen willen af van het klassieke patroon en willen hun eigen stempel kunnen drukken op dat laatste afscheid”.

Voor het christelijk gebedsmoment was priester Serge De Cauwer de voorlezer. Tijdens het gebedsmoment met aangepaste  muziek werden de namen afgeroepen van alle overledenen sinds Allerheiligen 2022 waarvan in het funerarium afscheid werd genomen. In het gebedsmoment verwees hij onder meer naar ‘De opwekking van Lazarus, een verhaal waarbij de opwekking uit de doden centraal staat’.

Voor het burgerlijk herinneringsmoment werd een beroep gedaan op Rudi Deslachmuylder. Nancy: “ Rudi is hier kind aan huis. Heel veel Hernenaren doen op hem een beroep om samen met hen dat belangrijk moment in hun leven vorm, inhoud en allure mee te geven”. Ook vandaag wist Rudi met zorgvuldig uitgekozen teksten de aanwezigen een hart onder de riem te steken. “Allerheiligen is een moment om de snelheidstrein eventjes te verlaten en stil te staan bij hen die in onze herinneringen verder blijven leven”, was zijn insteek.

Helpen met een woord van troost

Nancy: “Het is de eerste keer dat wij op Allerheiligen zo’n ‘troostmoment’ voorzien. Als wij mogen afgaan op de reacties van de toch wel 150 aanwezigen dan zal die eerste keer beslist nog navolging krijgen. Ons opzet was helpen met een woord van troost zodat de rouwende zijn afscheid een beetje beter zou kunnen dragen”.

Dit nieuwsbericht delen: