Wie is wie? Ludo Persoons, burgemeester van Galmaarden

De vijf mogelijke namen voor de toekomstige fusiegemeente zijn gekend. Ook de Galmaardse burgemeester Ludo Persoons (CD&V)  kan zich goed in die selectie vinden: “Ik wil de inwoners vooral bedanken voor het massaal indienen van mogelijke gemeentenamen  maar ik wil ze niet beïnvloeden en wil dan ook aan mijn persoonlijke voorkeur geen ruchtbaarheid geven”. Hoe hij het  ‘nieuw’ burgemeesterschap ervaart en wat er de komende maanden in zijn gemeente nog op til staat, daar is hij minder zwijgzaam over.

Nu juist 7 maanden geleden mocht eerste schepen Ludo Persoons in de handen van gouverneur Jan Spooren als nieuwe burgemeester van Galmaarden de eed afleggen in opvolging van Patrick Decat.

Ludo is 56 jaar, gehuwd, vader van 2 volwassen kinderen en woont in de Kasteelstraat in Vollezele. De politieke loopbaan van Ludo begon in 2000. In de aanloop van de lokale verkiezingen van oktober  waren de toenmalig gemeenteraadslid Aimé De Bolle en de toenmalige senator-burgemeester Georges Cardoen op zoek naar ‘jong’ bloed omdat een paar oudgedienden wensten een streep te trekken  onder hun politieke loopbaan.

Actief sociaal leven

Met een actieve inbreng in de jeugdbeweging en in het verenigingsleven, zeg maar Vollezele Leeft!, KT Helpt Elkander, De Kromme Gedong, SKO Vollezele en andere was Ludo dan ook de gedoodverfde kandidaat. Vanuit zijn eerste bescheiden plaats op de CD&V-lijst wist hij een zetel te bemachtigen in de gemeenteraad. Ook de daaropvolgende verkiezingen legden Ludo geen windeieren. “In de rangen van de gemeenteraadsleden voelde ik mij wat betreft de beleidsvoering wat beknot. Om meer impact te hebben op het dagelijks reilen en zeilen in mijn gemeente moest en zou ik hogerop klimmen en een schepenfunctie moeten zien te behalen”, was zijn insteek. En ja, in 2012 wist hij vanuit zijn 10de plaats op de lijst 698 stemmen te behalen en werd hij schepen van onder meer sport en cultuur. In 2018 mocht Ludo met een steeds toenemend aantal stemmen aanspraak maken op het zitje van eerste schepen. Het is vanuit die positie dat Ludo na het ontslag van Patrick Decat de sjerp van burgemeester werd ombonden.

Ludo is ook een businessman. Nagenoeg 29 jaar was hij actief bij het Mercedes-Benz Trucs center. Na een reorganisatie in dat bedrijf koos Ludo er voor zijn heil dichter bij huis te gaan zoeken en werd hij commercieel medewerker bij een immokantoor uit de streek. Omdat hij een ‘volwaardige’ burgemeester wou zijn en zich ten volle beschikbaar wil houden voor zijn inwoners zette hij begin dit jaar die professionele betrekking op non-actief.

Nog veel op stapel

In de analen van Galmaarden en met de fusievoorzichten in het verschiet zal Ludo Persoons heel vermoedelijk te boek komen te staan als de laatste burgemeester en wellicht ook die met de kortste loopbaan. Maar dat  betekent niet dat er in Galmaarden niets meer te gebeuren valt. In zijn nog to-do-lijstje wil de burgemeester het accent leggen op onder meer de verdere afwerking van de belangrijke en invasieve Riobra/Aquafin-werken in zowel het Achter-den-Bos-gehucht in Vollezele met ook de vernieuwing van de wegeninfrastructuur als in de Stationsstraat in Tollembeek. Bij die werkzaamheden is trouwens ook nog de aanpak van de parking aan het station voorzien. Nog een belangrijk dossier dat na zovele jaren aan in een finale fase treedt is ‘Nieuw leven voor de Sint-Pieterskerk en het dorpscentrum van Galmaarden’. Na een verwoestende brand van de kerk in 2008 en zijn lange en ingewikkelde nasleep is thans het einde van de tunnel in zicht. Met de werken die kortelings van start gaan legt het bestuur zijn accenten op een respectvolle bestemming omdat het kerkgebouw een beeldbepalende stempel drukt op het Galmaards dorpsgezicht. Daarom werd voor de definitieve heropbouw geopteerd voor een zo minimaal mogelijk ingrijpen op en een maximaal bewaren van het kerkgebouw. De werken omhelzen het kerkgebouw dat wordt opgedeeld in een bibliotheekgedeelte en een open polyvalente ruimte, de toren die een toeristische uitkijk krijgt en de herinrichting van het voormalige ‘kerk-hof’ dat terug een groene ‘kerk-tuin’ zal worden. De totaalaanpak van het project stopt niet bij de herbestemming van het kerkgebouw. Er zijn ook belangrijke ingrepen voorzien in het Baljuwhuis en op het Marktplein. Ook de 4 Galmaardse begraafplaatsen worden nog aangepakt. Hier legt het bestuur het accent op aantrekkelijk, groen en vlot te onderhouden. Zo is de herinrichting van de kerkhoven van Galmaarden en Vollezele voorzien in 2024.

Beschikbaar en dicht bij de mensen

Of hij zijn eigen kinderen er van heeft kunnen overtuigen ook aan lokale politiek te doen blijft de burgemeester alsnog het antwoord schuldig: “Wel raad ik de jonge mensen aan, of het nu gaat over de huidige gemeente Galmaarden of in het format van de toekomstige fusiegemeente, meer interesse te betonen in het lokaal beleid. Ik ben er in ieder geval van overtuigd, zelfs met het besef dat je niet voor iedereen goed kunt doen, dat aan lokale politiek doen beslist één van de mooiste jobs is”.

“Wat ik in de voorbije 7 maanden burgemeesterschap vooral heb geleerd is dat het verschil tussen schepen en burgemeester zijn heel groot is. Een schepen heeft zijn specifieke en afgebakende bevoegdheden. Een burgemeester, vooral in onze landelijke gemeenten, wordt verondersteld alles te weten en alles onder controle te hebben. Hij is niet alleen het gezicht van een gemeente, hij is ook voor velen het enige aanspreekpunt. Die beschikbaarheid en dicht bij  en onder de mensen staan vergen een flinke dosis toewijding, werklust en enthousiasme. Burgemeester zijn heeft ook zijn weerslag op het gezinsleven. Ook de partner en het gezin worden verondersteld begrip op te brengen voor de vele afwezigheden”.

“Ook in het komend fusiebestel zal ik mijn uiterste best doen om de beleidsladder zo hoog mogelijk te beklimmen. Aan lokale politiek doen is voor mij een ‘geweldige stiel’ met een enorme voldoening als je iets positiefs kan verwezenlijken waar je gemeente beter van wordt”.

Dit nieuwsbericht delen: