Vanaf 1 januari 2025 woon ook jij in de nieuwe gemeente met één van deze 5 namen

Wat wordt de naam van de nieuwe fusiegemeente? Dat is een hamvraag die menig inwoner van Herne, Galmaarden en Gooik zich al enige tijd stelt.  In Paddenbroek (Gooik) werden onder veel persbelangstelling de 5 mogelijke namen bekendgemaakt. Die zijn : Glooiingen, Heidemark, Mooigem, Pajottegem en Reinsberge.

“Dit is een belangrijk en historisch moment voor de gemeenten en hun inwoners”, stelt Gunther De Wilde, burgemeester van Gooik. “Het aangeven van de nieuwe naam is één van de verplichte onderdelen bij het definitief voorstel tot fusie dat we in december aan de Vlaams regering zullen bezorgen. Galmaarden, Gooik en Herne krijgen sowieso een tweede leven als deelgemeenten. Maar de nieuwe, overkoepelende naam is symbool voor een nieuw en sterk begin. Het is de naam met de meeste stemmen die effectief de naam van onze nieuwe gemeente zal worden”.

Senator Kris Poelaert, burgemeester van Herne, vindt het een lijst met uiteenlopende namen: “Onze inwoners hebben echt hun best gedaan en zijn op zoek gegaan naar heel uiteenlopende namen. Dat het positief verhaal van onze fusie leeft, blijkt uit de meer dan 1200 verschillende inzendingen. De namen die nu voorliggen hebben alle een eigen karakter en betekenis en passen alle vijf bij de nieuwe gemeente en de gedeelde identiteit. Wij zijn benieuwd naar de keuze van de inwoners”.

Waarom die namen

Glooiingen: die naam verwijst naar het typische reliëf van de 3 gemeenten en benadrukt het glooiend landschap dat onze dorpen zo kenmerkt.

Heidemark: die naam verbindt de natuurlijke elementen uit de 3 groene gemeenten met een verwijzing naar de Kesterheide in Gooik en de rivier de Mark die door Herne en Galmaarden vloeit.

Mooigem: hoeft het nog gezegd? Wat is het mooi wonen in zo’n landelijke gemeente! Mooi, aangevuld met het achtervoegsel -gem (van ‘heim’ of ‘heem’ wat huis of woonplaats betekent).

Pajottegem: letterlijk: de woonplaats van Pajotten. De 3 gemeenten maken deel uit van de prachtige regio Pajottenland.

Reinsberge: Zoek je het middelpunt van de 3 gemeenten gelegen bij de gezamenlijke grenzen? Dan vind je op de historische Ferrariskaart deze welluidende naam terug.

“Het einde van de periode van suspense en nieuwsgierigheid komt nu wel stilaan maar zeker in zicht”, geeft Ludo Persoons, burgemeester van Galmaarden aan. “Met de meer dan 1200 ingestuurde naamsuggesties – waaronder een paar honderd niet bruikbare benamingen – ging in iedere gemeente een lokale selectiejury met experten uit diverse hoeken aan de slag om er maximum 20 namen uit te weerhouden. Die schifting werd gedaan op basis van vastgelegde criteria zoals geen te complexe naam, geen afkortingen en  geen bestaande geografische naam. Op 23 oktober werd deze lijst voorgelegd aan een gemeenschappelijke selectiejury. Zijn taak bestond er in uit die voorgaande schifting de 5 betere benamingen te selecteren. Het zijn die 5 namen die thans werden bekendgemaakt”.

Stemmen maar!

Alle inwoners van +16 jaar kunnen van 1 november tot en met 15 november hun voorkeur bekendmaken door één stem uit te brengen op één van die namen. Onder andere over de toegelaten leeftijd zal er een controle ingebouwd worden die zich baseert op het rijksregisternummer. Stemmen kan via www.groeienomkleinteblijven.be  of via de stemformulieren beschikbaar  in de gemeentehuizen en in de bibliotheken.

Het zijn de nagenoeg 20.000 toegelaten inwoners die uiteindelijk via hun stem de nieuwe naam van de fusiegemeente Herne-Galmaarden-Gooik zullen bepalen. De officiële bekendmaking van de nieuwe gemeentenaam volgt dan tijdens een gemeenschappelijke infosessie voor de gemeenteraden op donderdag 14 december 2023.

Meer info

Ludo Persoons, burgemeester Galmaarden (0477 24 58 26)
Gunther De Wilde, burgemeester Gooik (0478 27 20 52)
Kris Poelaert, burgemeester Herne (0475 47 50 03)

Dit nieuwsbericht delen: