Seniorenraad GALMAARDEN bevraagt zijn senioren

De Seniorenraad van Galmaarden wil alle senioren in hun gemeente de kans geven om hun mening, wensen, bekommernissen, noden en verwachtingen voor de toekomst kenbaar te maken. Dat doen zij aan de hand van een enquête die een vragenlijst met acht belangrijke thema’s omvat. Er is daarenboven ook ruimte voorzien om andere zaken aan te kaarten die zij als senioren belangrijk vinden.

Een primeur

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Galmaarden dat dergelijke allesomvattende enquête voor senioren wordt uitgevoerd. Een heuse primeur dus! Het initiatief werd begin september opgestart en voorgesteld in Zaal Willem Tell tijdens het dorpsrestaurant ‘Resto+’.  Daar kregen alle aanwezigen al de vragenlijst overhandigd en konden hun ingevulde lijst al overhandigen op de  ‘Resto+’ in oktober. Vervolgens werden ook alle seniorenverenigingen uit Galmaarden betrokken bij de actie, waaraan ook die enthousiast hun medewerking verleenden.

De enquête kan ook aan het onthaal van het gemeentehuis opgehaald of telefonisch opgevraagd worden op nummer 0478/30 57 98. Tevens stond de enquête op de digitale gemeentelijke nieuwsbrief waar ze kan afgedrukt worden.

Memorandum  

De ingevulde lijsten zijn anoniem en kunnen nog tot 9 november gedeponeerd worden in de brievenbus van het gemeentehuis. Het is de bedoeling om tegen eind dit jaar alle noden en bekommernissen die leven onder de ouderen te verzamelen. Die informatie zal dan in een memorandum gegoten worden dat dan begin volgend jaar zal worden wordt overhandigd aan ALLE politieke partijen die opkomen in de (nieuwe) fusiegemeente. Die hebben dan verder de mogelijkheid de noden en verwachtingen van de senioren op te nemen in hun partijprogramma.

De senioren krijgen met het initiatief alleszins de kans hun toekomst en het beleid in hun nieuwe fusiegemeente mee te bepalen. De seniorenraad hoopt uiteraard dat ze die kans met beide handen grijpen.

Dit nieuwsbericht delen: