HERNE – Asfalteringswerken op meerdere locaties

In opdracht van het lokaal bestuur voert aannemer Van Robays NV herstellings- en onderhoudswerken uit aan meerdere gemeentewegen. Tussen 8 november en 28 november 2023 worden zo verschillende asfalteringswerken uitgevoerd in Herne, Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle. De betonvakherstellingen dan weer staan ingepland na het kerstverlof.

Begraafplaats Sint-Pieters-Kapelle

Na de ontgravingen van eerder dit jaar worden het middenplein en de toegangsweg naar de begraafplaats volledig vernieuwd. Ter hoogte van het kruispunt met de Brikstraat worden ook twee nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Die worden in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact aangelegd met het oog op het installeren van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Ponneken

In die straat worden een nieuwe onderlaag en een toplaag asfalt aangelegd. De werken zullen vermoedelijk vier werkdagen in beslag nemen. Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor alle verkeer. Er wordt geen omleiding voorzien.

Processiestraat

Naast het aanleggen van een nieuwe toplaag en een onderlaag asfalt worden ook de betonvakken ter hoogte van de Ekkelenbergstraat uitgebroken en vervangen door asfalt. De straat zal gedurende vijf werfdagen afgesloten zijn voor alle verkeer. Aangezien de straat vaak gebruikt wordt als verbindingsweg naar het dorpscentrum, wordt er een omleiding voorzien via de Ninoofsesteenweg.

Kamstraat

Zowel het kruispunt met de Asseveldstraat als de slechte asfaltstrook ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Niklaasstraat worden voorzien van een nieuwe top- en onderlaag asfalt. De werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden (2 werkdagen), zodat de woningen toegankelijk blijven voor het plaatselijk verkeer.

Groenstraat

Zowel het kruispunt Groenstraat/Moerstraat als de Moerstraat richting Steenweg Asse worden opnieuw aangelegd. Voor plaatselijk verkeer zullen de woningen in de Moerstraat en Postborre te allen tijde toegankelijk zijn via de Grotestraat. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding naar het station van Edingen ingelegd via Grotestraat, Heilige Geeststraat, Sint-Christoffelvest en Montgomerystraat. Er wordt verwacht dat de werken 7 werkdagen in beslag zullen nemen.

Lokale herstellingswerken

Plaatselijk zijn nog kleine herstellingswerken voorzien ter hoogte van Hondsbergstraat 9, Ekkelenbergstraat 15-19, kruispunt ‘Vier Armen’ en in de Zullikstraat. Daarnaast worden er ook drie betonvakken vervangen in de Waardestraat, zodat de fietssuggestiestroken kunnen doorgetrokken worden tot aan de school. De impact van deze werken op het verkeer is relatief klein. Er wordt beurtelings verkeer ingelegd.

Brikstraat

Naast de asfalteringswerken zal aannemer Mobilmat voegvullingen uitvoeren in de Brikstraat. Door middel van een bitumineuze massa worden de voegen tussen de betonvakken dichtgemaakt zodat er geen vocht en onkruid tussen de voegen komen. Die werken verlengen de levensduur van de straat en verkleinen de onderhoudslast.

Alle omleidingen zullen gepubliceerd worden op www.herne.be  onder ‘Hinder in kaart’ en ‘Wegenwerken en verkeershinder’.

Voor meer informatie kan u terecht bij schepen van openbare werken Lieven Snoeks, 0476 90 66 79, lieven.snoeks@herne.be  en/of  dienst openbare werken Xan De Maesschalk, 02 397 11 78, openbare.werken@herne.be .

Dit nieuwsbericht delen: